• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1

ติดต่อเรา

WorldSkills Thailand Office
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร: 02-643-4988
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.