• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1

การแข่งขันฝีมือแรงงาน

มหกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงาานที่ยิ่งใหญี่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวทีที่รวมเหล่าเยาวชนที่มีทักษะฝีมือจากแต่ละสาขาอาชีพ

                การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนกำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขันครอบคลุมทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมจริง โดยมีผู้แข่งขันที่ชำนาญทักษะแต่ละสาขาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล จากตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

               การแข่งขันฝีมือแรงงานยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างตัวแทนผู้นำจากกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกลุ่มการศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประสบการ์และความสำเร็จจากการแข่งขันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการฝึกทักษะฝีมือของผู้เข้าร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ การการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนยังเป็นเวทีที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมงาน           

               ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพในการจัด "งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12" ซึ่งเป็นเวทีที่เยาวชนผู้มีความชำนาญงานฝีมือเข้าร่วมประลองแข่งขันใน 26 สาขาอาชีพ โดยจะเริ่มการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 26 สาขา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ดาวน์โหลดข้อมูลกำหนดการทางการ ได้ที่ http://www.wsasean2018.com/ASC2018-Official-Programme-details-EN.pdf
ดาวน์โหลดข้อมูลผังสถานที่ ได้ที่ http://www.wsasean2018.com/LAYOUT-ASC12.pdf

คุณสนใจฝีมือแรงงานด้านใด?


เทคโนโลยียานยนต์

ขนส่งและโลจิสติกส์

เสริมความงาม

บริการส่วนบุคคลและสังคม

ก่ออิฐ

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

ไม้เครื่องเรือน

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

สีรถยนต์

ขนส่งและโลจิสติกส์

บำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ประกอบอาหาร

บริการส่วนบุคคลและสังคม

เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

แฟชั่นเทคโนโลยี

แฟชั่นและครีเอทีฟ

กราฟิกดีไซน์

แฟชั่นและครีเอทีฟ

แต่งผม

บริการส่วนบุคคลและสังคม

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยีสายเครือข่าย

เทคโนโลยีการสื่อสาร

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เทคโนโลยีการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีการสื่อสาร

ต่อประกอบมุมไม้

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

เมคคาทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

เมคคาทรอนิกส์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หุ่นยนต์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยีระบบทำความเย็น

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บริการส่วนบุคคลและสังคม

ปูกระเบื้อง

เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร

เว็บดีไซน์

เทคโนโลยีการสื่อสาร

เทคโนโลยีงานเชื่อม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต