• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • หน้าแรก

เปิดลงทะเบียน ASEAN TVET Conference แล้ววันนี้

การประชุม ASEAN TVET Conference 2018 ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) ให้ตอบสนองต่องานในอนาคต


วันที่: 1 กันยายน 2561
สถานที่: จูปิเตอร์บอลรูม 4-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ค่าลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีล่ามแปลภาษาไทย - อังกฤษ


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.wsasean2018.com/tvetconference
** จำกัดเพียง 300 ท่านแรกเท่านั้น **

Back