• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • หน้าแรก

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

รมว.แรงงาน แถลง ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน 31 ส.ค. - 2 ก.ย.61 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 


    


                  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมอังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการจัดงานฯ ทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก ทั้งด้านการแข่งขัน อำนวยการ พิธีการ วิชาการ ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการประชุมวิชาการ ASEAN TVET Conference และกิจกรรม One School One Country เป็นต้น


               พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมาก เนื่องจากจะมีการนำเทคโนโลยี วิธีการ และรูปแบบการแข่งขัน มาเป็นต้นแบบในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ และถ่ายทอดทักษะความรู้ที่ได้จากการแข่งขันไปสู่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะคนทำงาน และขณะเดียวกันเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศมีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งประเทศสมาชิกจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะฝีมือ สังคม วัฒนธรรม เป็นการสร้างมิตภาพและความเข้าใจอันดีต่อกัน


               ทั้งนี้ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และพิธีปิดในวันที่ 4 กันยายน 2561 มีการแข่งขันทั้งหมด 26 สาขาอาชีพ 6 กลุ่มสาขา โดยจะมีเยาวชนที่เข้าแข่งขันจาก 10 ประเทศ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจากอาเซียนและประเทศไทย และผู้ชมการแข่งขันเข้าร่วมประมาณ 30,000 คน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Back